PROJEKTY A DOTACE EU

Název projektu: Pořízením nových technologií k vyšší konkurenceschopnosti firmy

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006850

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Projekt je zaměřen na pořízení moderních technologií s vyššími technickými a užitnými parametry.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen zastaralou technologií, manuální výrobou a subdodávkami.

Specifickými cíli projektu (výsledky) jsou:

  • pracovní místa
  • zvýšení tržeb

Název projektu: Zvýšení technologické vybavenosti firmy Trunn s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008258

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Hlavním předmětem činnosti společnosti Trunn s.r.o. je truhlářská výroba a výroba stavebního truhlářství.

Předmětem projektu je pořízení inovativních výrobních technologií, jimiž bude dosaženo zvýšení efektivnosti výroby.

Hlavním cílem projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu a rozšíření výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen zastaralou technologií, manuální výrobou a subdodávkami.